Política de privacitat

CENTRE VETERINARI NORD, S.L., en compliment de lo establert en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD 2016/679), informa als seus usuaris de la pàgina web https://cvnord.com

Qui es el responsable del tractament de les seves  dades?

Les dades que ens faciliten el usuari a través dels formularis d’ aquesta pàgina web s’incorporaran a tractaments qui responsable es CENTRE VETERINARI NORD, S.L. amb CIF B-25504663  i domicili a efectes de notificacions a COMTES D’URGELL 54, Lleida.

Pot contactar trucant al 973240905  o a través del correu electrònic   cvnord@cvnord.com

 

Amb quina finalitat recollim les seves dades i base jurídica per tractar les seves dades?

DADES PERSONALS DE CLIENTS

FINALITAT BASE JURÍDICA
Pressupostar els serveis sol·licitats

Prestació dels serveis sol·licitats

Gestió interna client-empresa

Gestió administrativa de  la nostra empresa

Facturació dels  servies sol·licitats, en el seu cas

Enviament de informació comercial

Es la execució de mesures precontractuals a petició del interessat (pressupostos)

Es la execució d’un contracte

Es la obligació legal de CENTRE VETERINARI NORD, S.L. de complir amb les seves obligacions fiscals i tributaries

Es la execució d’un contracte

Es la obligació legal de CENTRE VETERINARI NORD, S.L. de cumplir amb les seves obligacions fiscals i tributaries.

Es el consentiment

 

DADES PERSONALS DE PROVEIDORS

FINALITAT BASE JURÍDICA
Gestió del servei prestat i/o del aprovisionament de productes

Gestió interna proveïdor-empresa

Gestió administrativa de la nostra empresa

Pagament dels serveis prestats, en el seu cas

Es la execució d’un contracte

Es la obligació legal de CENTRE VETERINARI NORD, S.L. de complir amb les seves obligacions fiscals i tributaries

Es la execució d’un contracte

Es la obligació legal de CENTRE VETERINARI NORD, S.L. de complir amb les seves obligacions fiscals i tributaries

 

DADES PERSONALS DE CANDIDATS

FINALITAT BASE JURÍDICA
Que el candidat pugui formar part dels processos de selecció realitzats per CENTRE VETERINARI NORD, S.L. Es el consentiment del candidat

 

DADES PERSONALS RECOLLITS EN LA NOSTRA PÀGINA WEB

Amès, en aquesta pàgina web es recullen dades de caràcter personal a través de diferents formularis. Les dades sol·licitades a cada formulari son les necessaries per la finalitat per la qual es recullen. La finalitat de tractament son els  següents:

FORMULARI DE CONTACTE

FINALITAT BASE JURÍDICA
Poder contestar les consultes plantejades i enviar al usuari la informació sol·licitada a través del correu electrònic o telèfon indicats en el formulari Es el consentiment del usuari

 

FORMULARI DE COMPRA

FINALITAT BASE JURÍDICA
Gestionar el alta del usuari. Al registrar-se l’usuari en futures compres accedirà amb el usuari i contrasenya i a més  de realitzar compres podrà consultar l’històric de compres, etc.

Tramitar la compra realitzada por el usuari

Gestió interna client-empresa

Gestió administrativa de la nostre empresa

Facturació dels seus serveis sol·lcitats, en el seu cas

Es el consentiment del usuari

Es la execució de un contracte

 

Es la obligació legal de CENTRE VETERINARI NORD, S.L. de complir amb les seves obligacions fiscals i tributaries

Es la execució de un contracte

Es la obligació legal de CENTRE VETERINARI NORD, S.L.  de cumplir amb les seves obligacions fiscals i tributaries

 

FORMULARI SUSCRIPCIO A NEWSLETTER

FINALITAT BASE JURÍDICA
Donar de alta al usuari en la newsletter de la empresa, a través de la qual rebrà informació sobre les ofertes, promocions, productes, activitats realitzades per la empresa. El usuari una vegada donat de alta rebrà un correu per confirmar la subscripció en el butlletí Es el consentiment del usuari

 

FORMULARI . T’AGRADARÍA FORMAR PART DEL NOSTRE EQUIP?

FINALITAT BASE JURÍDICA
Que el candidat pugui formar part dels processos de selecció realitzats per CENTRE VETERINARI NORD, S.L. Es el consentiment del candidat

 

FORMULARI VOLDRIES DISTRIBUIR ELS NOSTRES PRODUCTES?

FINALITAT BASE JURÍDICA
Gestionar una possible alta del sol·licitant com a distribuïdor. Es el consentiment

 

CORREU ELECTRONIC

FINALITAT BASE JURÍDICA
Si el usuari es posa en contacte a través del correu electrònic publicat en aquesta pàgina web, les seves dades seran tractades per contestar les consultes plantejades i poder enviar-li la informació sol·licitada a través del correu electrònic a través del qual es rep la consulta Es el interès legítim de la nostre empresa de respondre a les comunicacions rebudes

 

Quina categoria de dades tractem?

Les dades  que es recullen, de forma enunciativa que no limitativa, es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: nom i cognoms, telèfon, direcció postal, empresa i correu electrónic; dades econòmiques, com poden ser: dades bancaries, targetes de crèdit o dèbit; dades acadèmiques, com poden ser: formació, titulacions; dades professionals, com poden ser: experiència professional, cv.

 

Quan temps conservem les seves dades?

DADES PERSONALS DE CLIENTS I PROVEIDORS

Les dades personals facilitades seran conservades mentre es mantingui la relació comercial o el usuari sol·liciti la seva supressió. Finalitzada la relació comercial les dades seran conservades mentres sigui necessari per donar cumpliment a las obligacions legals. Una vegada prescrites les responsabilitats derivades d’aquestes obligacions legals les seves dades seran suprimides.

Les dades personals necessaries per el enviament de comunicacions comercials, en cas de que les hagi actualitzat, seran conservades sempre que no sol·liciti la seva supressió.

 

DADES PERSONALS DE CANDIDATS

Los dades facilitades per el candidat seran conservades durant 1 any.

 

DADES PERSONALS FORMULARIS PÀGINA WEB

Los dades recollides a través dels formularis de la nostra pàgina web seran conservades mentre que el usuari no soliciti la seva supressió.

 

Realitzem perfils amb les seves dades?

No es prendran decisions automatitzades ni es realitzaran perfils.

 

A qui cedim les seves dades?

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de  les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en aquells casos en els que una autoritat judicial nos els requereixi.

CENTRE VETERINARI NORD, S.L. pot compartir dades personals amb empresses externes que presten serveis a CENTRE VETERINARI NORD, S.L. Amb totes aquestes empreses es formalitza un Contrato de Confidencialidad per garantitzar el us de dades personals d’acord a les exigències de la normativa vigent en Protección de Datos. A mode enunciatiu i sense caràcter exhaustiu, aquestes empreses podran ser:

  • Assessoría Fiscal i Comptable.
  • Empreses Informátiques.

A més, CENTRE VETERINARI NORD, S.L. pot compartir dades personals amb empresses externes, les quals son responsables, amb la fi de poder desenvolupar correctament la activitat. A mode enunciatiu i sense caràcter exhaustiu, aquestes empreses podran ser:

  • Empreses de transport

 

Què tercers presten serveis en aquesta web?

Per el desenvolupament d’aquesta pàgina web s’utilitzen els següents proveïdors de serveis:

Hosting: Els servidors on està allotjada la nostra pàgina web estan ubicats en la UE. Utilitza protocols segurs amb el que la comunicació de dades es fa a través de canal xifrat.

Newsletter: Els enviament de la nostra newsletter es realitza amb la aplicació MailRelay.

 

Quins drets te i com exercir-los?

El usuari te dret a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes, així com a  la seva supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per els fins que van ser recollits. En determinades circumstancies, també podrà sol·licitar la limitació del seu tractament, al qual en aquest  cas únicament es conservaran per el exercici o la defensa de reclamacions, així como demanar la portabilitat de les seves dades. Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les mateixes i CENTRE VETERINARI NORD, S.L. deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o el exercici o la defensa de possibles reclamacions.

El sol·icitant podrà revocar els consentiments prestats en qualsevol moment. El sol·licitant podrà exercir els seus drets a través del correu electrònic cvnord@cvnord.com o en las oficines situades en COMTES D’URGELL 54, Lleida. Adjuntant fotocopia del DNI e indicant el dret que exercita. Vostè, també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos.

 

Quines mesures de seguretat tenim implantades?

Dintre del nostre compromís per garantitzar la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han  adoptat les mesures de índole tècnica i organitzatives necessèries per garantitzar la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, habida compte del estat de la tecnología, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a qui estiguin exposats, segons el Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

 

Com funcionen les nostres xarxes socials?

A través de les nostres xarxes  socials pots compartir els nostres  continguts o deixar els teus comentaris, fotos o vídeos, sempre que siguin del interès para tota la comunitat.

Les nostres xarxes socials estan constantment supervisades am la fi d’atendre les vostres preguntes i comentaris amb el menor temps possible.

Volem que sigui un espai del que tots puguem gaudir, pel  que és important que entre tots respectem unes normes de convivència:

  1. Tu, ets el responsable dels continguts que publiques, no caiguis en la violació de qualsevol dret, llei o reglament.
  2. Cuida la redacció i el to, evita publicar qualsevol informació abusiva, difamatòria u obscena.
  3. Respecta el dret a la privacitat, no facis comentaris il·lícits, ofensius o discriminatoris sobre tercers.
  4. Evita comentaris fraudulents, enganyosos o que poguin induir al error.
  5. No permetem el spam, ni els missatges comercials o publicitaris, no volem missatges repetitius.
  6. No mantindrem conversacions amb perfils que puguem considerar com falsos.

Per favor, tingues en compte que el contingut publicat per els seguidors en les nostres pàgines no necessàriament reflecteixen el punt de vista de la nostre empresa.

Si els teus comentaris no compleixen les ‘Normas de la casa’, podran ser eliminats, ocultats o bloquejats. Qualsevol que publiqui continguts no permesos serà bloquejat de la comunitat.

Nos reservem el dret a modificar aquestes normes en qualsevol moment i sense previ avis.