Declaració d’accesiblitat

CENTRE VETERINARI NORD, S.L. s’ha compromès a fer accessible aquest lloc web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

 

Situació de compliment

Aquest lloc web es parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a las excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que se indiquen a continuació.

 

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no es accessible pel següent:

Falta de conformitat amb el RD 1112/2018

• Poden existir documents en format PDF que no compleixen amb la normativa existint en alguns d’ells, una alternativa textual HTML que compleix la normativa

• Al portal poden existir continguts en altres idiomes en els que no està etiquetat correctament el canvi d’idioma

Càrrega desproporcionada

• No aplica

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració d’accessibilitat va ser preparada el 27 de setembre de 2023.

El mètode empleat per la present declaració ha sigut una avaluació realitzada per Programación Integral S.A., com a  desenvolupador de la web.

 

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (artículo 10.2.a del RD 1112/2018) como, por exemple:

• informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web

• transmetre altres dificultats d’accés al contingut

• formular qualsevol altre consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

a través del formulari de contacte d’aquest lloc  web.

En la Sol·licitud d’informació accessible, es te que concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetrà constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

 

Contingut opcional

Aquest lloc web:

• s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en la especificació de Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 2.1)

• compleix amb els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Real Decreto 1112/2018

 

Mida del text

S’han utilitzat fonts amb mides relatives de forma que si el usuari prefereix una font mes gran podrà seleccionar-la a través de les opcions de mida de text del seu explorador, generalment Ctrl+ (control más) per ampliar, Ctrl- (control menos) per reduir.